Витвицьке лісництво

Витвицьке лісництво засноване в 1958 році. Контора лісництва знаходиться в с. Витвиця Долинського району. Воно розташоване в центральній частині лісгоспу на території Долинського району і м. Болехів. Переважаючі типи ґрунтів бурі гірсько-лісові та гірські опідзолені на продуктах вивітрювання піщаників. Переважаючі насадження на території букові. Основні типи лісу на території лісництва свіжі та вологі чисті бучини та субучини, свіжі та вологі ялицеві та ялицево-ялинові бучини і субучини. На території лісництва знаходиться 7 пам’яток природи місцевого значення загальною площею 41,4 га, з них рідкісне насадження сосни Веймутової, віком по над 120 років та змішане насадження цінних лісоутворюючих порід сосни Веймутової та дуба бореального, віком понад 100 років. Створено 10,3 га постійних лісонасінних ділянок. Біля контори лісництва закладено базовий розсадник площею 0,8 га. Лісничі Витвицького лісництва: Мічуда Ю. Р. (1958– 1978 рр. (один з перших лісничих та організаторів лісництва)), Мачковський А. Д. (1978–1981 рр.), Поціхович І. Д. (1981–1983 рр.), Чмир М. В. (1983–1988 рр.), Коляджин І. Ф. (1988–1995 рр.), Павлишин Д. В. (1995– 2002 рр.), Черешнівський Л. П.,  (2002 – 2021 рр.)., Стасевич М.М. (2021 – поданий час)

Leave a Comment