Лісове насінництво та лісові культури

Лісове насінництво та лісові культури

 розсадники1розсадники

 

Лісове насінництво сформувалось як галузь лісового господарства, завданням якої є одержання насіння лісових порід з цінними спадковими властивостями та високою посівною якістю для створення високопродуктивних і високоякісних поколінь лісу.

Високий рівень лісового насінництва забезпечується організацією насінного контролю, який передбачає систему заходів зі спостереження за якістю насіння, дотримання технологій переробки лісонасінної сировини, зберігання та підготовки насіння до висіву.

Щорічна заготівля лісового насіння залежить від обсягів лісовідновних робіт та урожаю насіння. Враховуючи періодичність плодоношення основних лісо утворюючих порід, зокрема насіння ялини звичайної, ялиці білої, бука лісового, клена-явора, в урожайні роки фактична заготівля насіння значно перевищує планову, що необхідно для створення запасів лісо насінної сировини на наступні роки, коли урожай насіння може бути слабким або взагалі відсутнім.

На сьогоднішній день на довготривалому зберіганні в Івано-Франківському лісовому селекційно-насінневому центрі  знаходиться 254 кг насіння ялиці білої; 56 кг ялини звичайної.

Перевірку посівних якостей заготовленого насіння проводиться на 100% Львівською лісо насіннєвою лабораторією, про що свідчать посвідчення про кондиційність насіння.

Інформація про заготівлю насіння ДП «Болехівський   лісгосп» за 2017 рік

№ п.п. Порода  
заготівля закуплено
План на рік, кг Фактично заготовлено в 2017 році закуплено, з документами про якість.
   1.  2.  3.  4.
1.  Ялина звичайна 20 10
2.  Ялиця біла 150 25
3.  Дуб звичайна 150 600
4.  Бук  лісовий 150 10
5.  Липа 10  
6.  Клени 20 10
   РАЗОМ 500 655 0

 

В лісгоспі є 11 тимчасових розсадників, 1 постійний лісовий розсадник., загальною площею 0,9 га. Кількість стандартного садивного матеріалу основних лісо твірних видів складає в середньому 250 тис.шт., що в повній мірі задовольняє потреби в садивному матеріалі лісгоспу.

Вирощуванням селекційно-садивного матеріалу лісгосп не займається.

Садивний матеріал, вирощений в лісових школах, використовують для озеленення садиб лісництв, шкіл, сільських вулиць в районі діяльності лісгоспу, частково для доповнення лісових культур та введення недостаючих порід.

Із загальної кількості заготовленого за останні два роки насіння на постійних насінних ділянках зібрано 40%.