МОНІТОРИНГ ЛІСІВ ВИСОКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ЦІННОСТІ (ЛВПЦ)

scanlite1scanlite2п.7,1,9(1)п.7,1,9(2)п.7,4,2(1)п.7,4,2(2)п.9,3,3(п.9,4,4)1п.9,3,3(п.9,4,4)2п.9,3,3(п.9,4,4)3 scanlite52scanlite5