Процедура виявлення рідкісних видів флори і фауни, їх охорона і моніторинг