СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 ДП “Болехівське лісове господарство “

           Повне найменування  – державне підприємство „Болехівське  лісове господарство”  Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

           Орган державного управління – Державне агентство лісових ресурсів України.

Основні види економічної діяльності – Надання послуг пов”язаних з веденням лісового господарства , лісозаготівля.

          Болехівський лісокомбінат був створений в 1959 році згідно Постанови РМУРСР №1834  від 30.11.1959 року ”Про реорганізацію системи управління лісового господарства і лісозаготовок”. До складу Держлісгоспу (при організації називався лісокомбінат) ввійшли Болехівський лісгосп, Болехівський ліспромхоз тресту ”Прикарпатліс” і Болехівська меблева фабрика. В період організації площа складала 26510 га і ділилась на 5 лісництв: Болехівське, Рахинське, Поляницьке, Сукільське, Церківнянське. В 1960 році до складу держлісгоспу (лісокомбінату) було прийнято 7381 га лісових земель від колгоспів і не колективізованих господарств Долинського району. За рахунок прийнятих земель і реорганізації Болехівського і Церківнянського лісництв  в 1963 році було організовано Витвицьке лісництво. При проведенні лісовпорядкування 1968 року на основі рішення лісовпорядної наради було організовано Сукільське лісництво на базі Поляницького і Козаківського лісництв.

На виконання Указу Президента України від 5.05.1995 року №322  ”Про вдосконалення управління лісовим та мисливським господарством” згідно наказу АТ ”Болехівського лісокомбінату” від 1.07.1995 року №272 лісове господарство Болехівського лісокомбінату реорганізовано в Болехівський держлісгосп.

На сьогоднішній день площа лісового фонду підприємства «Болехівське лісове господарство» складає 29,525 тис. га і поділена на 7 лісництв .

В структуру ДП “Болехівське лісове господарство ” входять 7 лісництв:

 1. Болехівське лісництво, м. Болехів, 4492 га;
 2. Поляницьке лісництво, с. Поляниця, 3761 га;
 3. Сукільське лісництво, с. Козаківка, 3535 га;
 4. козаківське лісництво, с. Козаківка, 4162 га;
 5. Церківнянське лісництво, с. Церківна, 4660 га;
 6. Витвицьке лісництво, с. Витвиця, 4382 га;
 7. Рахинське лісництво, с. Рахиня, 4568 га
 • Транспортний цех
 • Нижній склад

Контора ДП “Болехівське лісове господарство ” знаходиться в м. Болехів .

Поштова адреса:

вул. Коновальця, 101

м. Болехів, Івано- Франківської області

77202

Згідно лісорослинного районування територія держлісгоспу відноситься до округу Карпатських гірських лісів і розташована на трьох лісорослинний районах.

 1. Район ялицево-букових рівнинних лісів Східного Предкарпаття,

висота над рівнем моря 3000-540 м. Сюди входять ліси Рахинського лісництва і частково ліси Болехівського лісництва (рівнинна частина).

2. Район буково-ялицевих гірських лісів північного мегасхилу крайових хребтів, висота над рівнем моря 400-800. Сюди входять ліси гірської частини Болехівського лісництва, Поляницького лісництва, Витвицького лісництва і північна частина Церківнянського лісництва (кв. 1-26).

 1. Район буково-ялицевих-смерекових лісів висота над рівнем моря 600-1300 м. Сюди входять ліси Сукільського, Козаківського і південна частина Церківнянського лісництва.

Клімат району розташування держлісгоспу перехідний від помірно-теплого західно-європейського до континентального східно-європейського.

Основна частина лісів держлісгоспу (23584) відноситься до гірських з перважаючими схилами 15-30 градусів, а часто зустрічаються схили 40 градусів і більше. Рахинське лісництво і частина Болехівського (кв. 1-10; 19-24; 35-38; 47-54) віднесені до рівнинних лісів. Всього рівнинних лісів 6701 га.

По держлісгоспу в гірській частині переважають бурі гірські лісні грунти на елювію-делювіїї карпатського фліша і гірські підзолисті на продуктах вивітрювання пісковика. В рівнинній частині переважають дерново-підзолисті грунти. Територія держлісгоспу розташована в басейнах рік: Сукіль, Лужанка, Свіча та їхніх приток.

Крім лісництв у склад держлісгоспу входить: нижній склад і транспортний цех.

Основним напрямком діяльності є ведення лісового господарства з метою раціонального використання і відтворення лісових ресурсів,охорони та захисту лісів в лісовому фонді, ведення мисливського господарства згідно державної програми «Ліси України» на 2010-2015 роки та програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області на 2001-2015 роки. Виробничо-господарську діяльність підприємство умовно можна поділити на дві частини :

–  ведення лісового господарства; охорона і захист лісів від шкідників і хвороб та інша діяльність в лісовому господарстві;

– лісозаготівля – рубання формування і оздоровлення лісів; рубання головного користування та одержання ліквідної деревини.

Підприємство реалізує заготовлену ліквідну деревину від усіх видів користування як на внутрішній ринок ,так і на зовнішній. Збут деревини в круглому виді здійснюється, в основному, в  межах області. На експорт лісгосп відвантажує пиловник ялина, ялиця, бук та дрова технологічні бук, який складає 47 % в загальній реалізації підприємства, а саме –  5058,8 тис. грн.

Держлісгоспом  за п’ять місяців 2014 року реалізовано лісопродукції на суму 10764 тис. грн., що на 2773,7 тис. грн. більше за відповідний період 2013 року, або у відсотках – 134,7.

Загальна протяжність шляхів транспорту на 1000 га площі складає – 14,4 км, а ступінь забезпеченості становить 90 %. Забезпеченість транспортною мережею можна вважати задовільною. Разом з тим потрібно приділяти увагу ремонту доріг і утримувати їх в належному стані.

У  лісозаготівельному виробництві використовуються колісні трактори марки МТЗ – 82 та  бензопили марки Мотор – Січ та Штіль. Всі майже роботи лісовідновлення виконуються вручну. Вивезення деревини на нижній склад здійснюється лісовозними автомобілями Урал – 4390 з фіскарсною установкою.

Чисельність штатних працівників станом на 01.06.2014 року складає 170 осіб. Підприємство кадрами забезпечено повністю. На підприємстві  зайнято 45 працівників ,які мають вищу фахову освіта ; 41  спеціаліст з середньо спеціальною освітою та інші працівники, які виконують свої функції відповідно до тарифікації робіт.  Середньомісячна заробітна плата на одного працівника в еквіваленті повної зайнятості становить 3252 гривні. Заборгованості з виплати заробітної плати , платежів до бюджету немає.

ДП „Болехівське лісове господарство” очолює директор. Йому підпорядковуються:

 • головний лісничий;
 • головний інженер;
 • головний економіст;
 • головний механік;
 • провідний інженер по техніці безпеки і охорони праці.

Головний лісничий координує роботу виробничого відділу по лісовому господарству та семи лісництв.

Головний інженер, якому підпорядковуються нижній склад,  транспортний цех, забезпечує функціонування цих підрозділів.

струк.