Проведення третього контрольного аудиту системи лісоуправління за системою FSC

З третього серпня 2018 року ДП “Болехівське лісове господарство” розпочало проведення третього контрольного аудиту системи лісоуправління за системою FSC компанією ТОВ «Легалліс».                                                                                             

 Cертифікація системи лісоуправління включає кілька невід’ємних елементів. Перший – це сертифікація системи ведення лісового господарства, другий – сертифікація ланцюга постачання продукції , третій – вихід на ринок сертифікованої продукції. На початку відбувається оцінка відповідності лісового господарства сукупності екологічних, соціальних і економічних вимог. Ці вимоги сформульовані у вигляді Принципів і Критеріїв FSC. Наступний етап сертифікації стосується налагодження системи стеження руху деревини та іншої продукції з сертифікованих лісових господарств до споживача через усі етапи трансформації сировини в готову продукцію, призначену для використання кінцевим споживачем. Проведення сертифікації здійснюється на міжнародному рівні. Такі процедури сертифікації гарантують незалежність, неупередженість та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства у будь-якій країні.   

Leave a Comment